ಆರೋಗ್ಯ

ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಯಾವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಉಡುಗೊರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹಠ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡಿಸುತ್ತೀರಾ?
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿದರೆ , ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು . ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಉಡಗೋರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಬಯಸಿದರೂ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆರೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳು ಈಡೇರದೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ವಿಶ್ವವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು
ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೋರಂಜನೇಗಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸುವಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಲಂಚ ನೀಡುವಂತೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರ ಪರವಹಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ,ಸ್ವಂತ ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಳಿಸಿ.

ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲಿ ನೀವು ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಯ್ಯುವುದು , ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲ .

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದು ಗೋತ್ತೆ:
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡೆರಿಸಲು ಹಠಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಒಳವು ಮೂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ರಾತ್ರಿ ಮಳಗುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಕತೆಯಿರುವ ಪುಸಕ್ತ ಓದಲು ಹವಾಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆನು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿ
ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೆತ್ತವರು ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾಗಬಹುದು
ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ವಸ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿ ಒಂದು ನೀಡಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ
ಅವರ ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ತಪ್ಪು ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

Comments are closed.