ಕರಾವಳಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ .

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಹೌದು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ ಇನ್ನು ಇದು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಗಿದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ವಿನಿಗರ್‌ ಜತೆ ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬೊಕ್ಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಭೇದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುರಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಭೇದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಜತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ವಾಂತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗು ದಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ .ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ದಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ದುರ್ಗಂಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

In Ayurveda, it is often recommended for stomach related ailments, as it is known to ease digestion. It is indeed a super seed and its regular use can bring about various health benefits. Here are some reasons for you to include it in your daily diet

Benefits of Coriander Seeds

1. Beautiful Skin
According to a research done by the California University of Ayurveda, coriander seeds are quite effective in curing different skin ailments like eczema, itchy skin, rashes and inflammation as they have antiseptic properties. They are known to cure mouth ulcers and sores as well. The seeds contain linoleic acid that also has pain relieving properties to diminish irritation.

2. Helps Tackle Diabetes
With India rapidly turning into the diabetes capital of the world, it’s not a big surprise individuals are searching for remedies to battle the illness. Some ancient practises claim that regular usage of coriander seeds help in keeping a check on blood sugar. In a study published in The British Journal of Nutrition, it was found that the extracts from coriander seeds have certain compounds that when discharged into the blood caused anti-hyperglycaemic, insulin discharging and insulin like movement that held one’s glucose levels within proper limits.

3. Facilitates Hair Growth
Hair loss can come about because of debilitated hair follicles, hormonal imbalance and stress, in addition to an improper diet. Coriander seeds are known to prevent hair fall and invigorate the roots for the development of new hair. They fortify the hair follicles and initiate further development, in this way keeping under control your hair fall issues.

4. Better digestion
“Coriander seeds have anti-oxidant properties and dietary fiber that advance the healthy working of the liver and facilitate bowel moments. They help in the generation of digestive compounds and juices that facilitate the procedure of digestion. In the event that you experience some indigestion, try and add coriander seeds in your diet. You will definitely notice a difference.”

Chief Nutritionist of SmartCooky says, “Coriander seeds add an extremely pleasant flavour to the food, and they help in the process of digestion. They are also good sources of fiber, phosphorus and calcium.”

5. Keeps a Check on Cholesterol
Cholesterol levels or your lipid profiles are regularly a state of worry during check-ups. Furthermore, if you need to bring down your cholesterol levels and keep a check, coriander seeds could help you. “Coriander seeds contain a compound called coriandrin that controls the process of lipid digestion, as a result bringing down our cholesterol levels. As per Ayurveda, the seeds have potent effect on the way the body digests food and absorbs fat, making it a common recommendation to keep cholesterol levels under control.

6. Cure for Cold and Flu
Vitamin C is a powerful antioxidant that is crucial for a sound body and beautiful skin. Coriander seeds have numerous key vitamins like folic acid, vitamin A and beta-carotene, and most importantly, vitamin C. According to Madhavi Rathod of Vedic Healing, coriander leaves and seeds contain nearly 30% of the everyday suggested measure of vitamin C, which helps in curing cold and flu.

7. Prevents Menstrual Irregularities
Women who suffer from heavy menstrual flow should include coriander seeds in their regular diet. “Coriander seeds contain natural stimulants that stimulate your endocrine glands to secrete and maintain proper hormonal balance, which ensures that the associated pain with the cycle is reduced, and excess flow is alleviated.” They also help prevent menstrual irregularities.

Now that you know the benefits, don’t stop your mother or grandmother to put coriander seeds in your food!

Comments are closed.