ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

1930ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ!

Pinterest LinkedIn Tumblr


ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೆನೆ. ತಂತಾನೆ ನಗರವೊಂದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಅದರಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ ನಗರದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೇವಲ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಲೆಯೇ ಸುಮಾರು 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2028ರಲ್ಲಿ 41 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ:

319 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ್ನು 1930ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಲ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಒಡೆತನದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿತ್ತು.

Comments are closed.