ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ …?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಲಿಂಗರತಿ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಪುರುಷರ ಸಲಿಂಗರತಿನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ’ ಇದು ಪೋರ್ನ್ ವೆಬ್’ಸೈಟ್’ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ.

Comments are closed.