About the author

One Comment

  1. 1

    bharat

    Manya mantri sri H Anjineya . .sar bere paksha davara mele .levadi maduva badalu.samaja kalyana elake .yalliruva murarji Desai .shaleyalli .Kali eruva .chittra kala(drawing) shikshakaru .5 varshadinda kayouttiruva kelasakkagi .adannu tumdikollodakkagi solpa tale kedisikondidre .nimma hesaru helikondu baduktevi sir

Leave a Reply