ಕರಾವಳಿ

ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Karnataka Sangha Sharjah Blood Donation Camp 2015

ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 10ರ ವರಗೆ ದುಬೈಯ ಲತಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Write A Comment