About the author

One Comment

  1. 1

    shani

    ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರ …?
    ಜಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಗಲಾಟೆ ದೊಂಬಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಈ ಮೂರ್ಖರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇಂತ ಬಡ ಹುಡುಗಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲಿ…ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ…

Leave a Reply