ಗಲ್ಫ್

ಕನ್ನಡ ಸ೦ಘ ಬಹರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Pinterest LinkedIn Tumblr

DSC_0087

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡ ಸ೦ಘ ಬಹರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗಿ ಹದಿನೆ೦ಟು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಶಹೀನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

DSC_0084

DSC_0048

DSC_0044

DSC_0034

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿದೆ:
ವಯೋಮಿತಿ ಐದರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗ – ನಿಧಿ ಧನ೦ಜಯ – ಪ್ರಥಮ
ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ – ದ್ವಿತೀಯ
ವಯೋಮಿತಿ ಐದರಿ೦ದ ಎ೦ಟು – ಶೃದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜಾ – ಪ್ರಥಮ
ಶ್ರೀನಿಕ್ – ದ್ವಿತೀಯ
ವಯೋಮಿತಿ ಎ೦ಟರಿ೦ದ ಹನ್ನೆರಡು – ಲಾವಣ್ಯಾ – ಪ್ರಥಮ
ಚಿನ್ಮಯ್ – ದ್ವಿತೀಯ
ವಯೋಮಿತಿ ಹನ್ನೆರಡರಿ೦ದ ಹದಿನೆ೦ಟು – ಸಿಮಿ – ಪ್ರಥಮ
ಶ್ರೇಯಸ್ – ದ್ವಿತೀಯ

Write A Comment