ಕರಾವಳಿ

ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಹೌದು. ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಬರಬಹುದು, ಬಾರದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪುರಾತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ : ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಪ್ಪ: ನಯವಾದ, ಕೋಮಲವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು. ತುಪ್ಪದಂತೆಯೇ ನಯವಾದ ಕೋಮಲವಾದ ಚರ್ಮ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ : ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ: ಆಗಾಗ ತುಟಿ ಒಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೆಲ್ ಗಳನ್ನೂ ಹಚ್ಚದೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ರಸ: ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸವರಿದರೆ ಹೇರಳವಾದ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Comments are closed.