ಕರಾವಳಿ

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ , ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದರೆ: ಅಪಾಯ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ

ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶುಷ್ಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದ ರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೋರ್ಸೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Comments are closed.