ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು?

Pinterest LinkedIn Tumblr


ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯುಐಡಿಎಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ (ಜನನ) ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು?
ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI)ನ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ (Aadhaar) ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ (ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್) ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ‘ಘೋಷಿತ’ ಅಥವಾ ‘ಅಂದಾಜು’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು?
ಯುಐಡಿಎಐ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhaar Card) ‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮಿತಿಯ ನಂತರವೂ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯುಐಡಿಎಐನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು?
ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಯುಐಡಿಎಐನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಾನು ಏಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ Help@uidai.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿನಂತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Comments are closed.