About the author

One Comment

  1. 1

    N Raghavan

    ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿರ್ಧಾರ . ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು, ಆಳವಾದದ್ದು, ಮುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ” ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರದು , ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿ ದೂರ ಇಡುತ್ತೇವೆ ! ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಯೋಚಿಸಬೇಕು . ಜೇಸುದಾಸ್ , ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ , ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ , ಶೇಖ್ ಚಿನ್ನ ಮೌಲಾನ ಸಾಬ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಿಂದೂ ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಬಹುದು , ಸ್ತುತಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು, ಅಂತಹವರು – ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು – “ನೋಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ” ! ಛೇ , ಇಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ .

Leave a Reply