ಯುವಜನರ ವಿಭಾಗ

ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ ಏನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ….?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಣೆಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಒಬ್ಬಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹುಡುಗರು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಟಿಗಳು: ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹುಡುಗರು ಮೊದಲು ತುಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ತುಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಂತೆ.

ಸ್ತನದಾಕರ್ಷಣೆ: ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರ ಗುಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಭಾವಿತರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲು: ಕೂದಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಹುಡುಗರ ನೋಟದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದು ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣು: ಕಣ್ಣು ಸಹ ಹುಡುಗರ ನೋಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಕಣ್ಣೋಟಗಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ತುಂಟನಗೆ: ತುಂಟತನದ ತುಂಟನಗೆ ಕೂಡ ಯುವಕರ ನೋಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಂತೂ ಹುಡುಗಿಯರ ತುಂಟನಗೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

Comments are closed.