ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆಗಳು

ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಿಸುಕಣಿ ಆಚರಣೆ / ಇಂದಿನಿಂದ ಗುತ್ತುಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bishu_Pilikula_1

ಮಂಗಳೂರು,ಎಪ್ರಿಲ್.14 : ಡಾ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತುಮನೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವರ ವಿಶು ಪರ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗುತ್ತುಮನೆಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಕ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಿಸುಕಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಲಿಕುಳದ ಗುತ್ತುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸುಕಣಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Bishu_Pilikula_4 Bishu_Pilikula_6 Bishu_Pilikula_7 Bishu_Pilikula_8 Bishu_Pilikula_11 Bishu_Pilikula_12 Bishu_Pilikula_13Bishu_Pilikula_14 Bishu_Pilikula_15 Bishu_Pilikula_16 Bishu_Pilikula_17 Bishu_Pilikula_19 Bishu_Pilikula_18 Bishu_Pilikula_3 Bishu_Pilikula_9Bishu_Pilikula_20 Bishu_Pilikula_21 Bishu_Pilikula_22 Bishu_Pilikula_23 Bishu_Pilikula_24 Bishu_Pilikula_25Bishu_Pilikula_26 Bishu_Pilikula_27 Bishu_Pilikula_28 Bishu_Pilikula_29 Bishu_Pilikula_30 Bishu_Pilikula_31 Bishu_Pilikula_32 Bishu_Pilikula_33 Bishu_Pilikula_34 Bishu_Pilikula_35

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ….

Write A Comment